Hur man håller livmoderslemhinnan tunn vid östrogenbehandling

Livmoderslemhinna

Att använda östrogenbehandling mot klimakteriebesvär innebär att du även måste använda ett gestagen för att hålla livmoderslemhinnan tunn. Det gestagenet kan vara riktigt progesteron och det kan användas varje dag eller sekventiellt. Däremot ska det inte vara progesteron i krämform om det används varje dag. Det brukar helt enkelt inte vara tillräckligt. Inte ens om det är en koncentrerad kräm, men som med allt är det individuellt.

Det kan dock vara lite knepigt att få till det här i början.

Det är det här som är svårt med hormonbehandling för det innebär att du dels måste hitta rätt dos av östrogen, dels rätt kombination och form av gestagen.

Gestagen (och progesteron) kan blockera östrogen

Eftersom gestagen blockerar östrogen på fler ställen i kroppen än enbart i endometriet (livmoderslemhinnan) kan det vara svårt att hitta rätt avvägning. Det tror jag får många att ge upp och tänka att hormonbehandling inte passar dem. Det är olyckligt för det är viktigt att få behandling mot klimakteriebesvär om du har det.

Om du har opererat bort livmodern behöver du inte använda något gestagen alls så för dig blir det lättare. Du behöver bara tänka på att hitta rätt dos av östrogen.

Om du vill, kan du välja att använda en liten mängd progesteronkräm för att testa om det kan förhöja effekten av östrogenet, men det är inte nödvändigt av säkerhetsskäl. Dosen ska vara låg, inte mer än 5-10mg per dag (som kräm).

Tanken bakom detta är att progesteron uppreglerar antalet östrogenreceptorer vilket skulle betyda att du "får ut mer effekt" av östrogenet. Just det här specifika påståendet finns det inget vetenskapligt belägg för men det gör ingen skada att prova om man vill det. En del kvinnor jag pratat med tycker att det fungerar jättebra, andra mår dåligt av låga doser progesteron.

När du har en intakt livmoder måste du däremot använda ett gestagen (som tex riktigt progesteron) när du använder östrogen.

Livmoderslemhinnan blir tjockare av östrogen

Östrogen gör att slemhinnan som täcker livmoderns insida växer sig tjockare, precis som i en fertil cykel med ägglossning. När du har ägglossning bildas dock progesteron under andra halvan av cykeln och det stoppar tillväxten av slemhinnan för det blockerar östrogenreceptorerna där.

I klimakteriet måste du imitera den processen genom att lägga till ett gestagen periodvis och på så vis framkalla en blödning så att slemhinnan avlägsnas på det sättet.

Doserna östrogen som används i klimakteriet ger betydligt mindre östrogen än det som bildas i äggstockarna vid ägglossning. Därför växer inte livmoderslemhinnan lika snabbt vid östrogenbehandling. Alltså är en blödning en gång per månad inte relevant eller nödvändig för alla. Det är individuellt för det beror förstås på hur mycket östrogen du använder och hur mycket av det du tillgodogör dig.

Alternativt använder du ett gestagen kontinuerligt för att hämma tillväxten av slemhinnan så att en blödning inte blir nödvändig.

Det finns för- och nackdelar med båda sätten och det är en större fråga än "att blöda eller icke blöda".

Mer om just gestagentillägget vid östrogenbehandling kan du läsa här.

Alla mår inte bra av kontinuerligt gestagen/progesteron

Det största problemet är att så många mår dåligt av att kombinera östrogen med gestagen varje dag. Och det gäller även riktigt progesteron oavsett form.

Det kan bero på att man använder för lite östrogen, för mycket gestagen i förhållande till östrogen, eller för att man reagerar mer negativt än andra på gestagen. Det kan också bero på formen av gestagen. För en del funkar det att byta till riktigt progesteron, men så enkelt är det inte alltid. Tyvärr tror många att får de bara oralt progesteron så blir allt bra. Men det finns fler faktorer som spelar roll. Framförallt dosen av östrogen.

 

******
Logga in för att se resten av innehållet. Inte medlem? Bli det här - helt gratis.

error: Kopiering ej tillåten