Taggarkiv för: Reproduktiva faser

Reproduktiva faser enligt STRAW+10

STRAW är en förkortning för "Stages of Reproductive Aging Workshop" som första gången ägde rum 2001 och som syftade till att klassificera de olika stadierna, eller faserna, av det reproduktiva åldrandet. [1]

Det arrangerades av American Society for Reproductive Medicine

error: Kopiering ej tillåten