Redaktionell policy

Innehållet på Hormoni.se ska inte tolkas som medicinsk rådgivning eller diagnos, endast information. Denna information är sammanställd med hjälp av källor som är tillgängliga för alla. Informationen är inte avsedd att ersätta läkarbesök eller råd från legitimerad vårdpersonal. Informationen skall användas med läsarens goda omdöme. Rådgör alltid med en läkare eller sjuksköterska när det gäller din egen hälsosituation.

Hormoni är en populärvetenskaplig och journalistisk webbsajt. Syftet är att göra medicinsk information mer lättförståelig och tillgänglig för allmänheten. Innehållet är förankrat i naturvetenskapliga principer och skrivet av mig som sjuksköterskestudent med ett särskilt intresse för forskning. Vem jag är kan du läsa om här.

Det går att hitta stöd för allt jag skriver i den vetenskapliga litteraturen. Och det går att hitta stöd för motsatsen. Det är inte några bevis jag försöker ge när jag anger referenser. Att ange referenser är helt enkelt det korrekta sättet att skriva på för att visa VARIFRÅN jag hämtat fakta, idéer och inspiration samt ett sätt att visa att jag inte är helt ensam att tänka så. ÄR jag ensam om det ska det naturligtvis anges. Då är det jag som är primärkällan. Oavsett källor är det alltid upp till dig som läsare att vara källkritisk. Alltid. Här finns en bra text om källkritik.

Jag gör mitt bästa för att redovisa mina tankegångar i mina artiklar. Om jag har missat att ange källa någonstans kommer jag aldrig att bli upprörd över att få det påpekat för mig. Tvärtom!

När folk i sociala medier blir jättearga för att någon bett om en källa för ett påstående blir jag helt ställd. Hur kan man ta det som en förolämpning?

Det kan vara riktigt svårt med referenshantering, det tycker jag med, men att bli arg…? Det är ju arrogant.

Inom den akademiska världen är det FUSK att inte visa referenser! [1] Det tänker nog inte många på. Att inte visa varifrån man inspirerats till det man skriver är ju faktiskt att ikläda sig en roll man inte bevisligen förtjänar. Om det inte ÄR mina ursprungliga idéer så ska jag inte ta äran för dem heller. Sjävklart tror jag inte att de flesta skribenter menar att göra så med flit. Jag gör det sannerligen inte men visst är det lätt hänt att man hoppar över referenser till sådant man själv tycker är självklart. Det ger dock en tankeställare att inse att det handlar faktiskt om fusk när man inte refererar.

Men var går gränsen kan jag undra ibland? Ska jag hänvisa till Newton om jag nämner gravitationen eller kan vi alla enas om att det är en etablerad kunskap vid det här laget? Bra fråga!

Fast ändå inte en fråga jag känner att jag behöver besvara här på Hormoni 😉 För texterna jag skriver på Hormoni är inte vetenskapliga forskningspublikationer.

Därför erkänner jag villigt att jag på Hormoni blandar referensstilar, vilket beror på att jag inte gillar någon av stilarna som bjuds. Jag försöker vara konsekvent men det beror på ämnet och texten. Det här är trots allt en populärvetenskaplig sajt och för mig är det viktigare att läsaren kommer in i texten än att jag gör korrekta parenteser i löpande text med hänvisningar… brrrr 😒

På ett personligt plan har det med tiden blivit intressant att se hur referenserna synliggör hur mina tankegångar rört sig genom åren, vilka mina influenser har varit och hur de förändrats över tid. Det ger mig drivkraft att vilja forska vidare och både utveckla och motbevisa mina egna och andras hypoteser.

Så kom igen! Nu forskar vi vidare, refererar enligt konstens alla regler (och de är många) och är källkritiska tillsammans!

Referenser:
1. Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. Skriva referenser [Internet]. Stockholm: KIB; 2023 [citerad 2023-09-25]. Hämtad från: https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver

See what I did there? Torr humor, jag vet, men lite kul är det väl att jag refererar till att referera 😆