Reproduktiva faser enligt STRAW+10

STRAW är en förkortning för "Stages of Reproductive Aging Workshop" som första gången ägde rum 2001 och som syftade till att klassificera de olika stadierna, eller faserna, av det reproduktiva åldrandet. [1]

Det arrangerades av American Society for Reproductive Medicine och det fastställdes genom ett flertal efterföljande studier. År 2011 arbetades det om för att kunna vara applicerbart på alla kvinnor, oavsett ålder, etnicitet, kroppsmassa och livsstil. Totalt finns det 10 stadier.

Behovet av ett sådant här system är verkligen stort eftersom det inte finns några tillförlitliga enskilda biomarkörer för att avgöra när eller om man är i klimakteriet. Det huvudsakliga kriteriet är menscykelns mönster, eftersom det har visat sig följa en förutsägbar utveckling hos alla kvinnor.

STRAW+10 betraktas som en standard idag men tyvärr verkar det inte ha nått någon större klinisk spridning i Sverige. Det skulle jag vilja ändra på eftersom jag hela tiden hör historier om svenska vårdgivare som tror att man inte kan vara i klimakteriet och fortfarande ha blödningar. Det kunskapsglappet hjälper inte deras patienter.

Ett kliniskt verktyg

När jag upptäckte STRAW+10 blev jag eld och lågor! Det är väl helt fantastiskt att det finns ett kliniskt verktyg som bygger på våra minsta gemensamma nämnare och därmed kan användas av alla och i alla länder, oavsett resurser. Även fast alla kvinnor är unika individer, och upplever sina hormonella cykler på ett individuellt sätt. Vissa saker har vi ändå gemensamt och det betyder att vi kan kartlägga våra reproduktiva faser och bli medvetna om övergångarna mellan dem.

Förklimakteriet?

STRAW+10 illustrerar också att det finns en mycket viktig övergång (mellan -3a och -2), som på senare tid har börjat betecknas "förklimakteriet" i sociala medier och TYVÄRR ser jag det även förekomma på vårdsidor. Det ordet är missvisande tycker jag. För det finns inget "före" som namnet antyder, utan du är DÄR redan. Det är liksom påfarten till klimakteriemotorvägen och det går inte att bromsa eller vända. Just den fasen är jag mycket intresserad av och vill forska mer om. Det är precis där som så många kvinnor inte får adekvat vård eller hjälp och faller mellan stolarna. Det är en feministisk fråga lika mycket som en vårdfråga.

Vad är poängen med att placera in sig själv i ett "hormonellt fack" då?

Det ger information. Det lugnar. Det förklarar. Det ger underlag för att få rätt behandling vid behov. Det är gratis! Det besvarar frågor som många tror kan besvaras med provtagning och tester. Vilket är felaktigt. Lägg inte pengar på salivtester, hårmineralanalyser eller urintester för att avgöra om du är i (för)klimakteriet eller liknande. Det är inte där svaren finns. Din kropp har redan svaren och jag ska visa dig hur du tolkar dem.

 

******
Logga in för att se resten av innehållet. Inte medlem? Bli det här - helt gratis.

Skrivet av:
Hormoni

Sylvia Oppenheim startade Hormoni 2009 och skriver om kvinnors reproduktiva hälsa i allmänhet, och om PMS och klimakteriet i synnerhet, med en förhoppning att bidra till ökad kunskap och förståelse för den egna kroppen genom hela livet. Sylvia läser sjuksköterskeprogrammet på KI och vill forska vidare inom gynekologisk endokrinologi och omvårdnad i klimakteriet. Mer om Sylvia

error: Kopiering ej tillåten