Om mig

Sylvia Oppenheim startade Hormoni 2009 och skriver mycket och gärna om kvinnors reproduktiva hälsa i allmänhet, samt PMS och klimakteriet i synnerhet med en förhoppning att bidra till ökad kunskap och förståelse för den egna kroppen genom hela livet. Sylvia läser sjuksköterskeprogrammet på KI och vill forska vidare inom gynekologisk endokrinologi och omvårdnad i klimakteriet.

Hej!

Jag heter Sylvia och 2009 startade jag den här sajten med namnet Hormoni.se för att jag ville samla information och erfarenheter kring PCOS och infertilitet samt progesteronkräm, som råkar vara ett kontroversiellt ämne. Före 2005 hade jag inte ägnat en tanke åt min biologi, och definitivt inte menscykeln. Sånt tyckte jag uppriktigt sagt var äckligt! Men även jag växte upp, och insåg att livet kan vara bra ironiskt 😀

Nu har jag dock alltid varit intresserad av naturvetenskap och tyckt om att tänka. Och när man tänker så kommer frågorna. Om allt möjligt! Men det gjorde mig bra på att läsa, koppla, ifrågasätta, efterforska och sammanställa. Stockholms Stadsbibliotek och jag… vi har history som går way back 😉 Och sen kom internet. Wow. Det förändrade mitt liv.

Min egen erfarenhet av PCOS, infertilitet och sedan graviditet med (oavsiktlig!) hjälp av progesteronkräm gjorde mig besatt av att klura ut HUR det fungerade och VARFÖR!

Det har ofta varit frustrerande och ensamt men jag har aldrig varit rädd för att ha fel till en början, inse att jag haft fel och sedan ändra mig. Så många rubbade metoder och protokoll och idéer som jag trodde var avant-garde men som jag sedan insåg bara var skicklig marknadsföring… Men man kan ju inte veta det man inte vet. Och hur ska man annars fortsätta lära sig om man är rädd för att ha haft fel tidigare? Så många inom både den alternativa och traditionella vården har sina heliga kor som de vårdar ömt. Själv strävar jag efter att slakta mina heliga kossor till höger och vänster varje dag så blodet sprutar! Det är så jag tycker att man lär sig.

Med åren utvecklades Hormoni till en frågespalt där kvinnor hörde av sig och frågade mig om råd vad gällde olika hormonella besvär. Inte för att jag framställde mig själv som expert, utan för att jag sa att de var välkomna att ställa frågor. Frågor som jag förutsättningslöst skulle besvara med utgångspunkten – hur hade jag själv gjort i din situation, och varför?

Av den anledningen har jag under snart 15 år haft kontakt med tiotusentals kvinnor och svarat på lika många frågor om just cykler, PMS, hormoner, klimakteriet. Ett axplock av dessa finns publicerade på Hormoni.

Genom att få så många personliga perspektiv, så tidigt, blev jag också unikt försedd med insikten i vad just en kvinnlig patient vill, tror, behöver och efterfrågar i mötet med sin vårdgivare. Det har varit ovärderligt i min pågående utbildning till sjuksköterska och min förhoppning, nej, mitt MÅL är att jag faktiskt ska förändra något till det bättre.

Att genom åren ha fått förtroendet av alla dessa frågeställare är något jag alltid kommer vara djupt tacksam för. Utan er hade jag ju aldrig lärt mig någonting.

Numera hör jag sällan några nya frågor på det hormonella temat. Det betyder naturligtvis inte att jag kan allt. Det betyder bara att jag strävar efter att hitta sätt för att kommunicera mer effektivt och nå ut till fler. Det är målsättningen och syftet med sajten Hormoni.

Med åldern har mitt fokus och intresse även skiftat från fertilitet och graviditet till klimakteriet, och de fysiologiska processer som ligger bakom det.

Mina tre huvudsakliga intresseområden som jag vill forska vidare inom, är:

  1. Östradiol och progesteron som neuroendokrina modulatorer av ägglossningen, och det eventuella sambandet mellan dessa hormoner, GnRH-pulsgeneratorn i hypotalamus och cykliskt återkommande besvär. Jag funderar på huruvida den hormonella återkopplingsfunktionen hos både östrogen och progesteron kan vara den gemensamma minsta nämnare som kan ge en rytmrubbning i hypotalamus och på det sättet utlösa cykliska humörsvängningar, hormonell migrän, PMS och vasomotoriska symptom genom att eventuellt upphov till urladdningar eller signalstörningar som påverkar andra delar av hjärnan och nervsystemet.
  2. Farmakologisk omvårdnad vid cykliska besvär och i klimakteriet. Dvs hormonbehandling mot klimakteriebesvär (MHT) men ur flera perspektiv; omvårdnadsmässigt, preventivt och farmakologiskt. Jag skulle vilja bidra till att utforma riktlinjer för vårdpersonal så att alla patienter blir korrekt bemötta, diagnostiserade och behandlade för sina klimakteriebesvär eller andra cykliska besvär. Särskilt intressant tycker jag det är med biverkningar av hormonbehandling och hur det så ofta tycks vara relaterat till låga doser.
  3. Postmenopausal urogenital atrofi och innovation inom transdermala beredningar av östriol för att göra nytta för fler patientgrupper.

Tack för att du är här och läser och bidrar med dina frågor, tankar och erfarenheter!