Lichen sclerosus i underlivet och torra slemhinnor

Lichen sclerosus och torra slemhinnor

Eftersom lichen sclerosus i underlivet oftast drabbar postmenopausala kvinnor är det vanligt att dessa kvinnor samtidigt har problem med torra slemhinnor. Det här är två olika problem, trots att de kan uppkomma samtidigt, och det är viktigt att båda behandlas.

Eftersom klåda brukar vara den första anledningen till att man söker vård är det viktigt att diagnosen som ställs verkligen är korrekt. Det är mycket vanligt med torra slemhinnor i underlivet under och efter klimakteriet och det kan ofta ge klåda som kan påminna om svampinfektion. Det är inte lika vanligt med lichen sclerosus i underlivet.

Östrogenbrist

Lågt östrogen leder till vaginal atrofi med torra och sköra slemhinnor. Östrogen är ett hormon som påverkar hela det urogenitala systemet, inte bara slemhinnorna. Även vulva påverkas av östrogenbrist vilket kan leda till nedsatt känsel, en förminskad klitoris och en känsla av att öppningen till slidan blivit mindre elastisk och skör vilket kan ge samlagssmärta.

Detta är förstås ingen vidare kombination med lichen sclerosus och det är viktigt att behandla de torra slemhinnorna för att inte förvärra symptom från lichen sclerosus.

Lichen sclerosus et atrophicus är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom på genitalierna som i vissa fall även kan förekomma på bål och extremiteter (1). Det kan drabba både män och kvinnor i alla åldrar men det är vanligast hos postmenopausala kvinnor. Lichen verkar ha en koppling till autoimmunitet men exakt vad som utlöser det är det ingen som vet.

Sjukdomen innebär att man får hudförändringar på vulva som består av vitaktiga förhårdnader, sk plack. Det kan ge svår klåda och smärta. Dessa förhårdnader uppstår oftast i mellangården och runt analöppningen men kan också förekomma på blygdläpparna. I svårare fall kan de inre blygdläpparna försvinna (resorberas) och det kan bli sammanväxningar runt klitoris och vaginalöppningen. Dock påverkas inte vagina. (1)

¹ Hanna Milerad Sahlgren, Inga Sjöberg, Elisabet Nylander. 2010. +ABC om: Underlivsklåda. Läkartidningen nr 9, 2010 volym 107. (Hämtad 2019-04-20).

 

******
Logga in för att se resten av innehållet. Inte medlem? Bli det här - helt gratis.

error: Kopiering ej tillåten