Reproduktiva faser enligt STRAW+10

STRAW är en förkortning för "Stages of Reproductive Aging Workshop" som första gången ägde rum 2001 och som syftade till att klassificera de olika stadierna, eller faserna, av det reproduktiva åldrandet. [1]

Det arrangerades av American Society for Reproductive Medicine

Ta hormonprover när man går på p-piller

Finns det något syfte med att mäta, eller testa, sina hormonvärden när man går på p-piller?

Nej, det finns det inte!

För vad är p-piller för något egentligen?

Det är preparat som kombinerar etinylöstradiol (etinylestradiol) med ett gestagen som till

Reproduktiva faser

Reproduktiva faser kan vi observera både i ett mikroperspektiv (menscykeln) och ett makroperspektiv (reproduktiva utvecklingsstadier genom livet). Med andra ord - det reproduktiva åldrandet.

Reproduktivt åldrande kan uppfattas som slutskedet av livet men låt dig inte förvirras av ordet "åldrande".

Hur man håller livmoderslemhinnan tunn vid östrogenbehandling

Livmoderslemhinna

Att använda östrogenbehandling mot klimakteriebesvär innebär att du även måste använda ett gestagen för att hålla livmoderslemhinnan tunn. Det gestagenet kan vara riktigt progesteron och det kan användas varje dag eller sekventiellt. Däremot ska det inte vara progesteron i krämform

error: Kopiering ej tillåten