Sylvia Oppenheim är grundare till föreningen Hormoni som bildades 2009 för att informera och dela erfarenheter kring hormonell och reproduktiv hälsa.

Sylvia är entreprenör, skribent och researcher med funktionsmedicinsk inriktning. Hon har bla gått Chris Kressers ADAPT-utbildning inom funktionsmedicin.

Efter diagnos PCOS år 2003 har Sylvia optimerat sin egen hälsa från hormonellt kaos och infertilitet till hormonell balans och en dotter som föddes 2011. På vägen har hon samlat på sig kunskap, erfarenhet och tankegångar som hon delar via bloggen Hormoni.se och ett nyhetsbrev med frågor och svar som utgår veckovis. Sylvia ingår även i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.